Affiliate Terms & Conditions

1. Przystąpienie do programu partnerskiego (Affiliacyjnego) jest dobrowolne i jednoznaczne z akceptacją wszystkich Zasad i Warunków korzystania z usługi afiliacyjnej oraz postanowień zawartych w dokumencie Regulaminu.

2. Organizatorem programu afiliacyjnego jest Fundacja MARS, która zastrzega sobie prawo, do zmiany warunków korzystania z usługi jeżeli wyniknie taka potrzeba w trakcie realizacji. Przed wprowadzeniem zmian w programie, wszyscy aktywni uczestnicy programu zostaną o tym poinformowani drogą mailową. Wszelkie wprowadzone w trakcie programu zmiany podlegają ustalonym Warunkom korzystania z usługi. Kontynuowanie korzystania z Programu po takich zmianach, jest jednoznaczne z akceptacją ze strony użytkownika wszystkich zmian, które zostały wprowadzone lub wyrażenie chęci odstąpienia od programu odpisując na otrzymanego maila informującego o zmianach. Naruszenie postanowień zawartych w Regulaminie i Warunków korzystania z Programu, spowoduje natychmiastowe wykluczenie uczestnika z Programu partnerskiego. Wiąże się to z utratą wszelkich zaległych płatności z tytułu prowizji.

3. Warunki przystąpienia i korzystania z Programu:

 • By przystąpić do Programu partnerskiego (Affiliacyjnego) musisz mieć ukończone 18 lat i możesz być osobą fizyczną oraz reprezentować podmiot prawny.
 • Jeżeli jesteś osobą fizyczną możesz przystąpić do programu jako użytkownik Single Person. Jeżeli jesteś podmiotem możesz przystąpić do programu jako użytkownik Partner.
 • Musisz mieszkać w Europie. Jeżeli nie mieszkasz w Europie przed przystąpieniem do programu skontaktuj się z obsługą poprzez e-mail: info@coldbox.care
 • Musisz być człowiekiem, Konta zarejestrowane przez boty lub inne zautomatyzowane rozwiązania nie mogą brać udziału w Programie.
 • Musisz udostępnić swoje dane, takie jak: pełne imię i nazwisko, ważny adres e-mail i wszelkie inne informacje niezbędne do dokończenia procesu rejestracyjnego
 • Twoje konto może być używane tylko przez Ciebie. Dzielenie się danymi do logowania w Programie jest zabronione
 • Jesteś odpowiedzialny za utrzymanie swojego konta i chronienie poufności hasła. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za straty lub szkody spowodowane nieprzestrzeganiem tego obowiązku w zakresie ochrony
 • Jedna osoba prawna nie może utrzymywać więcej niż jednego konta
 • Nie możesz używać Programu partnerskiego do celów nielegalnych lub niedozwolonych przepisami prawa.

4. Po zarejestrowaniu się w Programie partnerskim otrzymasz unikatowy kod partnerski. Możesz umieścić linki, bannery lub inne grafiki, które dostarczamy wraz z kodem partnerskim, w swojej witrynie, kontach social media, newsletterze lub innych wiadomościach, które wysyłasz do swoich odbiorców.

5. Linki partnerskie powinny odnosić użytkownika na stronę oferowanego produktu. W przypadku sprzedaży produktu dokonanej za pośrednictwem zamieszczonego przez Ciebie linku afiliacyjnego, otrzymasz prowizję w wysokości 5 – 10% wartości zamówienia. Linki afiliacyjne są automatycznie śledzone i raportowane przez nasze systemy.

6. Prowizja nie zostanie przyznana, jeżeli nasz system nie wykryje, że sprzedaż nastąpiła za pośrednictwem dedykowanego linku. Zastrzegamy sobie prawo do dyskwalifikacji prowizji uzyskanych za pośrednictwem oszustw, nielegalnych lub zbyt agresywnych, wątpliwych metod sprzedaży lub marketingu.

7. Wypłata środków należnych uczestnikowi Programu, z tytułu prowizji nastąpi co 30 dni robocze po zamknięciu sprzedaży / wynajmu poprzez, co jest jednoznaczne z wpłynięciem wpłaty od klienta na konto organizatora programu Partnerskiego.

8. Obowiązki wynikające z przystąpienia do Programu partnerskiego

Przystępując do programu partnerskiego ponosisz wyłączną odpowiedzialność za:

 • techniczne działanie Twojej witryny i wszystkich powiązanych urządzeń
 • upewnienie się, że wyświetlanie linków partnerskich w Twojej witrynie nie narusza jakichkolwiek porozumień między Tobą, a osobami trzecimi
 • dokładność, prawdziwość i stosowność materiałów zamieszczanych w Twojej witrynie (wszelkie materiały związane z produktem i informacje dotyczące linków specjalnych)
 • zapewnienie, że materiały zamieszczone na Twojej stronie nie naruszają praw osób trzecich (np. praw autorskich, znaków towarowych, prywatności)

9. Czas trwania Programu partnerskiego

Do programu partnerskiego można przystąpić w dowolnym czasie trwania programu afiliacyjnego prowadzonego w różnych krajach na świecie. Wymagane jest tylko założenie konta, zweryfikowanie się, podpięcie własnego konta do wypłat i promowanie produktu według prawa.

10. Ograniczenia odpowiedzialności

Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody pośrednie, szczególne lub wtórne (lub utratę dochodów, zysków lub danych) powstałych w związku z niniejszą Umową lub Programem, nawet jeśli zostaliśmy powiadomieni o możliwości wystąpienia takich szkód